נוהל החזר בזמן קורונה
אגודת הספורט מודעת לכך שמתאמנים עלולים להפסיד אימונים בקבוצות ליגה וחוגים.
בשל הידבקות בקורונה, או צורך בבידוד כתוצאה מחשיפה למאומת.
כיוון שלא ניתן לזכות בכל פעם, כל מי שחולה או בבידוד. להלן ההנחיות לזיכוי/החזר-
1. ינוהל רישום בכל מחלקה, לגבי ההיעדרות של כל מתאמן.
2. עם סיום העונה, כל מתאמן שנעדר מעל שלושה שבועות במצטבר, יזוכה או יקבל החזר, על פי בחירתו, על ימי הפעילות שהפסיד כתוצאה מהיעדרות בשל מחלה או בידוד.
3. במידה וכבר במהלך העונה, ייעדר מתאמן, למעלה מחודש, אזי הוא יקבל זיכוי או החזר
באופן מידי.
4. על כל מתאמן, לדווח למאמן מידית, עם כניסה לבידוד וכמובן במידה והוא מאומת.