מזל גבאי
סמנכ"לית אגודת הספורט

מזל גבאי מכהנת כסמנכ"לית אגודת הספורט רמת השרון ב-7 השנים האחרונות. לחצו על "קרא עוד" בכדי לפנות למזל באמצעות דוא"ל.

mazal@s-rh.co.il