מכרזים image
מכרז חדר כושר קאנטרי רמת השרון:
פרטי המכרז
מפרט טכני
כתב כמויות

קול קורא מאגר מאמנים

מודעות דרושים שמיועדות לבעלי מוגבלויות בלבד:
עוזר מציל
איש אחזקה